FAST, ACCURATE AND CORRECT - Full accounting services for legal entities and individuals, reports, financial and tax advice

Terms of use


Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Белниколов и партньори ООД и посетителите на уебсайта www.belnikolov.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Белниколов и партньори ООД и посетителите на уебсайта www.belnikolov.bg.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за Белниколов и партньори ООД:
Адрес на управление: гр. София, ул.Емилиян Станев 1В
Булстат: 175217702
Регистрация то ДДС: BG175217702
Управител: Петя Белниколова
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.belnikolov.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги от Белниколов и партньори ООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www. belnikolov.bg  са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Белниколов и партньори ООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Белниколов и партньори ООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Белниколов и партньори ООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www. belnikolov.bg  посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Белниколов и партньори ООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за счетоводно обслужване, след като това е поискано от самите тях. Белниколов и партньори ООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Белниколов и партньори ООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) Белниколов и партньори ООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7) Белниколов и партньори ООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.belnikolov.bg посетителите се съгласяват Белниколов и партньори ООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.belnikolov.bg.
(10) Посетителите на www.belnikolov.bg в качеството си на физически лица се съгласяват Белниколов и партньори ООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на www.belnikolov.bg  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Белниколов и партньори ООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.belnikolov.bg от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.belnikolov.bg считано от 07.04.2022 г.
________________________________________
Белниколов и партньори ООД
гр. София, 07.04.2022 г.
 

WORKIND TIME
09.00 - 18.00 h.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

FOR CONSULTATIONS
09.00 - 17.00 h.

Be bolder, more successful, better!
Focus on your business!
Belnikolov and partners.
Get involved now!

  The company
Accounting services
Subscription services
One-time services
Work under a Project
Annual closure
Tax returns
Public companies
Other services
Labor and Work
Accounting consultations
Tax consultations
Tax audits
Financial control
Contacts

   

Search