БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

УСЛУГИ

Белниколов и партньори

Белниколов
и партньори

 


 

От основаването и счетоводната къща обслужва международни брандове и компании от различни сфери на бизнеса. За кратък период от време се разраснахме и увеличихме броя на клиентите си и по важното е че и до ден днешен работим с фирмите и хората, с които започнахме.

През годините се срещнахме с множество предизвикателства като например икономическата криза през 2008 г., промените в българкото заканодателсво, международните счетоводни стандарти и ковид 19, но смело можем да твърдим че преминахме през тях и постигнатите резултати от одити, проверки и ревизии са отлични. Работим с екип от професионалисти. Част от тях са от създаването на дружеството.

МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене