БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Годишно приключване


Изготвяне на годишни финансови отчети по НСС и МСС на български и английски език

  • Изготвяне на годишни финансови отчети по НСС и МСС на български и английски език
  • Изготвяне на годишни консолидирани финансови отчети на български и английски език
  • Изготвяне на доклади за дейността на български и английски език
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт и БНБ
  • Съдействие при одит на дружеството
  • Публикуване на отчети в ТР, като съставител
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене