БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Финансов контрол


Дружеството може да осъществява финансов контрол върху дейността на вашия счетоводен екип.

Дружеството може да осъществява финансов контрол върху дейността на вашия счетоводен екип. Да дава методологически указания, ръководство и контрол при водене на оперативната отчетност, консултации за правилната обработка и оформяне на счетоводната документация съобразно изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводните Стандарти.

Консултации и съдействие при преструктуриране на дейността, свързани с промени на данъчното и счетоводното законодателство в страната.
Извършване на вътрешни финансови ревизии и специализирани проверки, изготвяне заключения и предложения за проверяваните дейности.

Одиторски компании, с които работим:

  • PricewaterhouseCoopers
  • Ernst & Young
  • KPMG
  • Deloitte Audit OOD
  • GRANT THORNTON
  • МИТЕВ И СИН КОНСУЛТИНГ ООД
  • ПРИМА ФИНАНС КОНСУЛТ ООД
     
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене