БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Данъчни консултации


Всички данъчни консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

Данъчни консултации

Всички данъчни консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване, и включват:

  • Консултации относно легално оптимизиране на разхода за данък
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
  • Корпоративен данък
  • ЗДДС
  • Данък при източника
  • Данък върху дохода на физическите лица
  • Местни данъци и такси
  • Други данъци и такси
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене