БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Публични дружества


Изготвяне на справки годишни и шестмесечни на индивидуална база във формата на КФН

  • Изготвяне на справки годишни и шестмесечни на индивидуална база във формата на КФН
  • Изготвяне на справки годишни и шестмесечни на консолидирана база във формата на КФН
  • Изготвяне на междинни съкратени индивидуални отчети на български и английски език
  • Изготвяне на междинни съкратени консолидирани отчети на български и английски език
  • Изготвяне на годишни индивидуални отчети на български и английски език
  • Изготвяне на годишни консолидирани отчети на български и английски език
  • Изготвяне на междинни доклади за дейността на български и английски език на индивидуална и консолидирана база
  • Изготвяне на годишни доклади за дейността на български и английски език на индивидуална и консолидирана база
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене