БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Счетоводни консултации


Всички счетоводни консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

Счетоводни консултации

Всички счетоводни консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване, и включват:

  • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
  • Консултации при кандидатстване за кредит
  • Консултации при имплементирането на нов счетоводен продукт
  • Консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси
  • Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО)
  • Други
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене