БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Данъчни ревизии


Дружеството ни може да ви представлява пред органите на НАП, безплатно при сключване на договор за счетоводно обслужване

Дружеството ни може да ви представлява пред органите на НАП, безплатно при сключване на договор за счетоводно обслужване.

Имаме богат опит при извършване на ревизии обхващащи следните задължения:

 • Корпоративен данък
 • Данък върху представителните разходи
 • Данък върху социалните разходи по ЗКПО, представяни в натура
 • Данък върху разходите за превозни средства
 • Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица и местни, и чуждестранни физически лица
 • Данък върху доходите на чуждестранните юридически лица
 • Данък върху разходите в натура, обвързани с лично ползване по чл.204, ал.1, т.4 от ЗКПО
 • Данък върху доходите на ФЛ – свободни професии, граждански договори и др.
 • Данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения
 • Окончателен данък на местни и чуждестранни ФЛ по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ
 • Данък върху добавената стойност
 • Данък върху дохода на физическите лица
 • Местни данъци и такси
 • Други данъци и такси

Имаме богат опит с дружества, които са на 30-дневен срок на възстановяване на ДДС.

За периода 2020-2021 г. на клиенти на дружеството ни са извършени над 50 провери и 7 ревизии от органи на НАП. С гордост можем да твърдим, че резултатите от тях са повече от добри.
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене