БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Работа по проект


Съдействие и помощ при кандидатстване по Европейски и други програми с цел финансиране на дружеството

  • Съдействие и помощ при кандидатстване по Европейски и други програми с цел финансиране на дружеството
  • Изготвяне на справки и отчети във връзка със спечелени програми по Европейски и други програми с цел финансиране на дружеството
  • Съдействие и помощ при кандидатстване по програми с цел финансиране на дружеството във връзка с Covid 19
  • Изготвяне на справки и отчети във връзка със спечелени програми по финансиране на дружеството във връзка с Covid 19
  • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене