БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

ТРЗ


Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП

ТРЗ
  • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП
  • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата; Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ
  • Регистрация на болнични листове за служители и работници
  • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки
  • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
  • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета
  • Други
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене